ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / MULTI STOREY HOUSING COMPLEXES